Informare

  Sub-activitate cu caracter continuu ce prevede măsuri integrate în celelalte activități prin utilizarea identității vizuale a proiectului și monitorizarea tuturor materialelor de promovare și informare, privind respectarea identității vizuale.

Informarea grupului țintă, promovarea și publicitatea proiectului se va face prin presa locală, mijloace media online gratuite - site-urile partenerilor si Facebook, canal dedicat YouTube, prin anunțuri scrise în comunitate (anunțuri, afișe la avizierul )

Rezultate:

  • anunțuri la avizierul beneficiarului, scolilor partenere, sediul angajatorilor;

  • afișare materiale de promovare (afișe);

  • prezentări in cadrul evenimentelor proiectului;

  • comunicarea rezultatelor proiectului în mass-media locală și națională în vederea popularizării efectelor finanțărilor F.S.E. prin P.O.C.U.;

  • publicarea a 2 comunicate de presă (deschidere proiect, anunțare rezultate activități tehnice, închidere proiect) care să asigure vizibilitate în județul Ialomița;

Pe site-ul web dezvoltat în cadrul proiectului la adresa www.digitteh.ro au fost publicate materiale de informare pentru grupul țintă, oferta de locuri de muncă pentru tinerii absolvenți, date de contact ale membrilor echipei de proiect, precum și informări și fotografii de la activitățile derulate cu elevii din grupul țintă în perioada august 2020 – iulie 2022.

De asemenea, pe site-ul  S.C. SERVEL S.R.L. au fost publicate informații și fotografii de la activitățile desfășurate  în perioada august 2020 – iulie 2022.

Identitatea vizuală a proiectului a fost realizată cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala POCU 2014-2020, mențiuni cu privire la faptul că operațiunea a fost sprijinită în cadrul FSE în documentele referitoare la implementarea proiectului și publicate.