Grup tinta si domenii

Grupul tinta al proiectului si domeniile de pregatire profesionala/ calificari.

Grupul țintă:

  • 193 de elevi din clasele a XI- a si a XII- a, din care 103 bărbați și 90 femei;
  • standard de pregătire profesională- nivel 4.

Domeniile de pregătire profesională:

  • Construcții, instalații și lucrări publice- Tehnician desenator pentru construcții și instalații;
  • Mecanică- Tehnician mecatronist;
  • Electronică-automatizări- Tehnician operator tehnică de calcul;
  • Economic- Tehnician în activități economice;
  • Comerț- Tehnician în achiziții și contractări;
  • Turism și alimentație- Tehnician în turism.