Rezultate previzionate

R 1- 181 de elevi, participanți la stagii de practică, din care:

▪ 138 vor fi certificati la incetarea calitatii de participant;
▪ 40 isi gasesc un loc de munca;
▪ 20 vor urma studii/ cursuri de formare.

R 2: 181 de elevi beneficiază de informare, orientare educațională/ profesională și consiliere profesională/de carieră de tip clasic și de tip inovativ.

R 3: 50 de elevi înscriși pentru participarea la stagiile de practică, identificați în cadrul activității de orientare care dețin abilități antreprenoriale, participă la
cursul de competențe antreprenoriale.

R 4: 50 de elevi înscriși pentru participarea la stagiile de practică, identificați în cadrul activității de orientare care dețin abilități antreprenoriale, beneficiaza de
activitatea de dezvoltare competente antreprenoriale, prin activități de tip firma de exercițiu (10 firme de exercițiu create) si de dezvoltare a spiritului antreprenorial competitiv prin organizarea a 2 competiții antreprenoriale si târguri de firme de exercițiu.

R 5: 181 de elevi, înscriși pentru participarea la stagiile de practică, beneficiază de participarea la 12 concursuri pe meserii pentru evaluarea rezultatelor
obținute în urma programelor de invățare la locul de muncă și obținerea de premii.

R 6: un sistem online accesibilizat, de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant
profesional si tehnic, privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant profesional si tehnic catre sectorul privat, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii, la nivel regional/ local, cu aplicabilitate in realizarea de parteneriate angajatori-unitati de invatamant profesional si tehnic, va fi realizat si pus in functiune.

R 7: 20 parteneriate angajatori – unități de învățământ tehnic/ profesional sunt semnate în vederea derularii viitoarelor stagii de practica pentru elevii din
învațământul profesional tehnic într-un mediu de munca real și în deplină concordanță cu aspirațiile de carieră ale elevului participant.

R 8: o campanie de informare și publicitate proiect.


Rezultate obținute august 2020- iunie 2022:

R 1: 193 de elevi care beneficiază de sprijin pentru participarea la programele de educație, din care:

  • 153 de elevi certificați la încetarea calității de participant;
  • 62 de elevi care și- au găsit un loc de muncă la încetarea calității de participant, din care 44 din zona rurală;
  • 21 elevi care urmează studii/ cursuri la încetarea calității de participant, din care 7 din zona rurală;

R 2: 193 de elevi care au beneficiat de informare, orientare educațională/ profesională și consiliere profesională/ de carieră de tip clasic și de tip inovativ.

R 3: 98 de elevi înscriși pentru participarea la stagiile de practică, identificați în cadrul activității de orientare care dețin abilități antreprenoriale, au participat la cursul de competențe antreprenoriale, în anii școlari 2020- 2021 și 2021- 2022.

R 4: 98 de elevi înscriși pentru participarea la stagiile de practică, identificați în cadrul activității de orientare care dețin abilități antreprenoriale, au beneficiat de activitatea de dezvoltare competente antreprenoriale, prin activități de tip firmă de exercițiu (14 firme de exercițiu create) si de dezvoltare a spiritului antreprenorial competitiv prin organizarea a 8 competiții antreprenoriale si 2 târguri de firme de exercițiu, în anii școlari 2020- 2021 si 2021- 2022.

R 5: 166 de elevi, înscriși la stagiile de practică, au participat la 12 concursuri pe meserii pentru evaluarea rezultatelor obținute în urma programelor de invățare la locul de muncă și obținerea de premii, în anii școlari 2020- 2021 și 2021- 2022.

R 6: un sistem online accesibilizat, de informare coordonata, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat catre reteaua unitatilor de invatamant
profesional si tehnic, privind nevoile lor de instruire, precum si de la unitatile de invatamant profesional si tehnic catre sectorul privat, pentru a raspunde nevoilor actuale si viitoare ale pietei muncii, la nivel regional/ local, cu aplicabilitate in realizarea de parteneriate angajatori-unitati de învățământ profesional și tehnic, realizat și pus in funcțiune.

R 7: 29 parteneriate angajatori – unități de învățământ tehnic/ profesional sunt semnate în vederea derulării viitoarelor stagii de practică pentru elevii din
învațământul profesional tehnic într-un mediu de munca real și în deplină concordanță cu aspirațiile de carieră ale elevului participant.

R 8: o campanie de informare și publicitate proiect.