Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

Subactivitatea 3.1. este o activitate de inovare socială și presupune crearea unui sistem funcțional de informare coordonată a companiilor și a unităților de învățământ, în ambele sensuri, privind nevoile de instruire ale viitorilor absolvenți precum și a nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii.

  Rezultatele activității:

  • Platforma/ pagina web cu informaţii relevante despre proiect şi rezultatele acestuia, facilitând consilierea și orientarea profesionala a grupului tinta (consilierea si orientarea profesionala – înregistrarea a minim 181 de profile profesionale) şi comunicarea cu potenţialii parteneri de practica, respectiv angajatori.

  • Prezentare și promovare învățământului tehnic și profesional din județul Ialomița:

La baza informațiilor prezentate elevilor se află informațiile cuprinse în standardele ocupaționale pentru meseriile pentru care s-au organizat stagii de practică în cadrul proiectului, materiale video și foto realizate în cadrul acestor activități, broșura privind oferta educațională pentru învățământul tehnic și profesional. 

- 08.06.2021 au avut loc întâlniri cu elevii claselor a VIII-a de la Școala Profesională Scânteia și Școala Gimnazială ”George Vâlsan” din orașul Amara;

09.06.2021 au avut loc întâlniri cu elevii claselor a VIII-a de la Liceul tehnologic ”Iordache Zossima” din Armășești și Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg;

17.11.2021 au avut loc întâlniri cu elevii claselor a VIII-a de la Școala Profesională Traian și Școala Gimnazială ”George Vâlsan” din orașul Amara;

- 25.11.2021 au avut loc întâlniri cu elevii claselor a VIII-a  de la Școala Gimnazială Făcăeni și Școala Gimnazială Vlădeni.

- 15.12.2021 au avut loc întâlniri cu elevii claselor a VIII-a  de la Școala Gimnazială din Valea Ciorii.

- 16.12.2021 au avut loc întâlniri cu elevii claselor a VIII-a de la Școala Profesională Scânteia.