Stagii de practica

Clasa XI B

Liceul tehnologic ”fânta Ecaterina, Urziceni.