Managementul de proiect

  Activitatea este realizată sub coordonarea managerului de proiect, responsabil cu planificarea, implementarea și controlul proiectului, monitorizarea și raportarea implementării acestuia.

Solicitantul a adoptat o atitudine participativă și orientata spre rezultate. Aceasta permite echipei de management și echipei de implementare să folosească eficient toate resursele alocate proiectului și mai ales grupului țintă să beneficieze din plin de rezultatele obținute.

În perioada august 2020 – iunie 2022 s-au realizat către AM POCU următoarele documente, aferente managementului de proiect:

  • depunerea a 5 Acte Adiționale la Contractul de finanțare – au fost aprobate 5;

  • depunerea a 15 rapoarte tehnice de progres, 12 au fost validate/ declarate conforme, 3 se află în evaluare;

  • depunerea a 7 notificări, 7 aprobate;

  • depunerea documentației pentru încasare prefinanțare – s-au depus 11 solicitări, s-au încasat 10;

  • depunerea a 14 cereri de rambursare, au fost validate și s-a primit scrisoarea de informare a beneficiarilor pentru 12 CR;

  • Anexa 21 lunară pentru perioada august 2020 – iulie 2022.