DIGITTEH

Obiective
Obiectivul general al proiectului “DIGITTEH” îl reprezintă implementarea de măsuri integrate in județul Ialomița, pentru creșterea competențelor prin educatie digitală și creativitate a 181 de elevi din 2 licee tehnologice din judetul Ialomita (Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza” Slobozia si Liceul Tehnologic “Sfanta Ecaterina” Urziceni), participanți la stagii de practica inovative, cu scopul de a avea acces mai ușor la piața muncii, și pentru a contribui la creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform S.N.C. si din domeniile de specializare inteligenta conform S.N.C.D.I.
Grupul țintă
Grupul țintă va beneficia de măsuri integrate pentru creșterea competențelor prin organizarea și derularea de stagii de practică moderne și inovative în domeniile de calificare din sectoarele economice cu potențial competitiv, prin activități de tip firme de exercitiu, prin orientare și consiliere și prin acces la informații online de ultimă oră din piața muncii, precum și prin crearea de parteneriate între angajatori și unități de învățământ și instrumente de comunicare în ambele sensuri, pentru îmbunătățirea gradului de pregătire practică și teoretică în domeniile cerute de piața forței de muncă.