GDPR

GDPR


Termeni si conditii privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal (GDPR)
Protectia datelor cu caracter personal

Informatii Generale
Urmatorii termeni si conditii privind protectia datelor cu caracter personal sunt conceputi pentru a
informa persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile sale
privind aceasta prelucrare, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor
("GDPR").


Informatii cu privire la Prelucrarea datelor cu caracter personal
Procesatorul (Instituția) prelucreaza datele cu caracter personal colectate prin intermediul
formularelor în scopul indeplinirii atribuțiilor legale și pentru emiterea unor documente necesare
persoanei vizate, în interesul acesteia, conform legii. In acest scop, datele cu caracter oersonal vor fi
stocate in bazele de date ale Institutiei, precum și în cloud, pe servere dedicate accesate prin
programe informatice specifice gestionarii diverselor baze de date, implementate la nivel național sau
local. Aceasta prelucrare se bazeaza pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR. Procesatorul
(Instituția) poate contacta persoana vizată in aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, posta, sau
canalele/instrumentele Google.


Beneficiarii datelor
Pentru a atinge scopurile și îndeplinirea obligațiilor și atribuțiilor prevazute de lege, Procesatorul
(Instituția) poate utiliza furnizori externi de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 din GDPR,
Prin reglementari contractuale, Procesatorul (Instituția) se asigura ca acesti furnizori de servicii
prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia
datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor, chiar daca datele cu caracter personal
sunt transferate intr-o tara in care se utilizeaza in mod obisnuit un alt nivel de protectie a datelor si
pentru care nu exista nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Transferurile de date se pot efectua
numai către partenerii Instituției și beneficiarii legali și nu se efectueaza alte transferuri de date cu
caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care Procesatorul (Instituția) are
obligatia aceasta prin lege.


Furnizarea Obligatorie/ Voluntara de Date si Durata pastrarii acestora
In indeplinirea atribuțiilor și obligatiilor legale, procesatorul (Instituția) prelucrează următoarele seturi
de date: nume si prenume, adresa, CNP, email, telefon, etc.
Restul datelor cu caracter personal colectate în cadrul Instituției sunt necesare indeplinirii atribuțiilor
legale și sunt furnizate de Utilizator in mod voluntar. Refuzul furnizarii acestor date cu caracter
personal va putea avea consecinte asupra indeplinirii de către procesator a atribuțiilor legale în
detrimentul persoanei vizate.


Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi stocate pana la momentul incetarii relatiei
contractuale cu Procesatorul (Instituția) sau la solicitarea persoanei vizate, cu exceptia cazului in care
Procesatorul (Instituția) are obligatia legala de a stoca in continuare datele cu caracter personal, pana
la incetarea obligatiei legale, sau potrivit legii, când aceste date cu caracter personal se arhivează în
interesul societății sau cetățeanului. Stocarea si transferul datelor cu caracter personal ale persoanei
vizate catre autoritatile publice in scopul indeplinirii unei obligatii legale se bazeaza in mod legal pe
Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c), GDPR.

Drepturile persoanei vizate
In calitate de beneficiar al serviciilor furnizate de către procesator, persoana vizată poate contacta
ofiterul pentru protectia datelor in orice moment si in mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de
contact mentionate mai sus, in vederea exercitarii drepturilor sale, in conformitate cu GDPR. Aceste
drepturi sunt urmatoarele:Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a
datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).


Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de
acces, art. 16 GDPR).


Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter
personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre
alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR).


Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea procesarii, articolul 18
GDPR).


Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in
mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la
portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).


Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la obiectie,
articolul 21 GDPR).


Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se
bazeaza pe consimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza
consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7
GDPR).


Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca persoana vizată apreciaza in
mod justificat ca prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata de Profesionist cu
incalcarea GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77
GDPR).


Retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor, solicitarea de incetare sau restrictionare a
prelucrarii datelor sau solicitarea de stergere a datelor cu caracter personal necesare indeplinirii
obligatiilor contractuale si respectarii drepturilor rezultate din contractul la distanta exonereaza
Procesatorul (Instituția) cu privire la indeplinirea acestor obligatii.


Totodata, exercitarea acestor drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate avea
loc in privinta respectarii obligatiilor legale ale Instituției.